ครม. ไฟเขียว งบกลาง 65 2.1 พันล้านบาท ซ่อมถนนพังจากน้ำท่วม

ครม. ไฟเขียว งบกลาง 65 2.1 พันล้านบาท ซ่อมถนนพังจากน้ำท่วม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำการอนุมัติ งบกลาง 65 ภายในวงเงิน 2,125 ล้านบาท โดยใช้งานในฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม 17 จังหวัด – ถนน และเส้นทางหลวง งบกลาง 65 – วันที่ 4 มกราคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,125.56 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน 17 จังหวัด แบ่งเป็นในส่วนของกรมทางหลวงจำนวน 1,649.12 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท จำนวน 476.44 ล้านบาท

โดยกระทรวงคมนาคมรายงานว่า ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-12 ตุลาคม 2564 

ได้เกิดอุทกภัยจากมรสุมที่พาดผ่านทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทำให้ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทได้รับความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งทางกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมเส้นทางเพื่อให้การจราจรผ่านได้ในระยะเร่งด่วนแล้วจำนวน 663 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ 31 จังหวัด วงเงินรวม 7,987.83 ล้านบาท

สำหรับงานบูรณะทางหลวงแผ่นดินและโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงภายใต้งบกลางฯที่เสนอครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่

– ภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ เชียงราย, เชียงใหม่ และลำปาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัดคือ ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา และกาฬสินธุ์

ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยา,เพชรบูรณ์,ลพบุรี และสุโขทัย

ภาคตะวันตก 2 จังหวัดคือ กาญจนบุรีและตาก

ซึ่งเป็นงานซ่อมแซมบูรณะ เช่น งานก่อสร้างและซ่อมสะพาน งานแก้ไขและป้องกันดินสไลด์ งานฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ รวม 69 รายการ วงเงิน 1,649.12 ล้านบาท

ส่วนงานบูรณะทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงชนบทที่เสนอครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ภาคเหนือ 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัดคือ ชัยภูมิ ภาคกลาง 3 จังหวัด คือ นครสวรรค์, กำแพงเพชร และสุโขทัย และภาคใต้ 1 จังหวัดคือ ระนอง มีงานซ่อมฟื้นฟูสภาพทาง งานซ่อมฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ งานป้องกันการกัดเซาะโครงสร้างทางรวม 31 รายการ วงเงิน 476.44 ล้านบาท

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 กำลังเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย โดยการเกาะติดความคืบหน้าล่าสุด ถึงวันนี้ (4 ม.ค.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบเปิดโครงการ “คนละครึ่งเฟส 4” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเริ่มโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ได้ในเดือนมีนาคม 2565 ถึง เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ส่วนประเด็นของวงเงินที่จะได้รับนั้น เบื้องต้น รัฐบาลชี้แจงว่า มีงบประมาณเหลือจากโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ราว 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำเงินที่เหลือดังกล่าวนี้มาใช้เป็นวงเงินบริหารใน “คนละครึ่งเฟส 4” ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนจะได้วงเงินเท่าไรนั้น ต้องติดตามความคืบหน้าอีกครั้งจากการประชุม ครม. แต่คาดว่าน่าจะไม่แตกต่างกับเฟสที่ผ่านๆ มา คือ ผู้มีสิทธิจะได้วงเงินจากโครงการ เดือนละ 1,500 บาทต่อคน

รมว. คมนาคม สั่งหน่วยงาน เปิด ช่องทางพิเศษ บน ทางหลวง รับปีใหม่

รมว. คมนาคม ได้สั่งการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการเปิด ช่องทางพิเศษ บนเส้น ทางหลวง สายหลัก เพื่อรับรองการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ช่องทางพิเศษ, ทางหลวง – (31 ธ.ค. 2564) นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

กรมทางหลวง (ทล.) จึงได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยได้สั่งการให้ ทล. ประสานงานกับตำรวจทางหลวงดำเนินการเปิดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) บนทางหลวงสายหลัก ตลอดเส้นทางช่วงที่มีการจราจรติดขัด รวมทั้งบริหารจัดการปิดจุดแยกและปิดจุดกลับรถ เพื่อลดกระแสการชะลอรถบริเวณทางร่วมทางแยกในทางหลวงสายหลัก ดังนี้

1) ทางหลวงหมายเลข 1 สายพหลโยธิน (กรุงเทพฯ – สระบุรี)

2) ทางหลวงหมายเลข 2 สายมิตรภาพ (สระบุรี – นครราชสีมา)

3) ทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเชีย

4) ทางหลวงหมายเลข 348 สายอรัญประเทศ – นางรอง